SPONSORS:

ORGANISATIE

BESTUUR

Het bestuur, momenteel bestaande uit 6 leden, heeft tot taak de vereniging draaiend te houden. Het moet daarbij volgens de wet “zorgvuldig handelen, ruimte laten voor democratisch debat en zich redelijk opstellen”. Het bestuur heeft zowel externe als interne taken. Extern onderhoudt het bestuur contacten met de KNGU, de gemeente Achtkarspelen en onze sponsors, het organiseert wedstrijden en zorgt voor publiciteit daarover in De Feanster op onze website en facebookpagina. Intern onderhoudt het bestuur intensief contact met onze leden en trainers, zorgt voor aanschaf van toestellen en wedstrijdkleding, organiseert uitjes en evenementen en probeert daarbij de financiële positie van WSBF gezond te houden.

Het bestuur heeft zich de afgelopen jaren er voor ingezet om als het steunpunt van de KNGU voor de regio Noord-Oost te mogen fungeren. De KNGU heeft WSBF getoetst en hiervoor geschikt geacht. Dit betekent dat wij in Surhuisterveen grote wedstrijden mogen organiseren maar ook dat Surhuisterveen een centrum is voor opleidingen en trainingen. Mede hierdoor is het gelukt om o.a. het eigen juryteam op een acceptabele sterkte te krijgen.

De positie van voorzitter van het bestuur is momenteel vacant. Niettemin wil het bestuur zijn taken slagvaardig blijven uitvoeren en heeft hiervoor de kerntaken verdeeld onder de bestuursleden. In de aldus gevormde commissies zijn (ouders van) leden buiten het bestuur van harte welkom. Zij kunnen zo een nuttige bijdrage leveren aan het functioneren van WSBF zonder bestuursverantwoordelijkheid.

Bestuursleden

Piet Alma
Ingrid de Haan
Marc van der Geest
Bianca van Houten
Gonda van der Werff