SPONSORS:

DISCLAIMER

Het onderstaande is van toepassing op de website van gymnastiekvereniging WSBF. Door de website te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, stemt u in met deze disclaimer.

Gymnastiekvereniging WSBF besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden zijn. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

WSBF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Gymnastiekvereniging WSBF aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De gymnastiekvereniging WSBF-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van gymnastiekvereniging WSBF liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van gymnastiekvereniging WSBF. Gymnastiekvereniging WSBF is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Gymnastiekvereniging WSBF geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen. Websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, worden incidenteel door ons gecontroleerd.

Gymnastiekvereniging WSBF geeft echter geen garanties m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van deze site, noch wordt aansprakelijkheid aanvaard voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

Gymnastiekvereniging WSBF is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de berichten die in haar gastenboek worden geplaatst en kan hier niet voor aansprakelijk worden gehouden. De berichten worden niet door ons gecontroleerd op inhoud, wat kan betekenen dat hier schokkende of kwetsende teksten in staan. Om juridische redenen claimt WSBF het intellectueel eigendom van alle geplaatste berichten en behoudt zij zich het recht voor, deze te verwijderen of elders te publiceren zonder opgaaf van redenen aan de persoon die het bericht geplaatst heeft.

Gymnastiekvereniging WSBF behoudt zich het recht voor om u de toegang te ontzeggen van de website en/of het gastenboek. In aansluiting daarop kan gymnastiekvereniging WSBF de toegang tot de website monitoren.

Gymnastiekvereniging WSBF behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.