SPONSORS:

Jaarverslag 2017 gymvereniging WSBF

2017 was een jaar waarin bij onze vereniging een paar kleine en grote veranderingen zijn doorgevoerd. Het bestuur in nieuwe samenstelling en onder leiding van nieuwe voorzitter Piet Sipma kwam op stoom en de disciplines turnen en acro kregen elk hun eigen hoofdleiding. We schaften een eigen acrovloer aan met financiële steun uit het Spavofonds, zodat we niet meer afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de vloeren van de KNGU. Ook uit het Pultrumfonds kregen we een bijdrage voor de aanschaf van lesmiddelen.

Een kort overzicht van de belangrijkste sportieve prestaties:

Ook buiten de wedstrijden om gebeurde er veel:

Op 18 februari 2017 stonden we ’s ochtend vroeg in Harkema punten te incasseren voor de Poiesz jeugdspaaractie. Met het rad-van-avontuur en een paar jeugdleden waar niemand “nee” tegen kon zeggen, haalden we weer een flinke buit binnen. Op 7 april konden we bij het sponsorgala in Leeuwarden de cheque ter waarde van €1201 op het podium in ontvangst nemen.

Op 2 maart kregen 3 teams van onze vereniging gemeentelijke hulde voor het winnen van de nationale finales van respectievelijk het groepsspringen junioren C-lijn (alle toestellen) het groepsspringen senioren C-lijn (air tumbling), en het turnen senioren 3e divisie, vloer. Dit laatste als individuele prestatie van Baukje Wassenaar.

14 maart: de eerste Lentefuncup met wedstrijden voor recreanten op rekstok, lange mat en trampoline. Jelline Bergsma organiseerde dit als praktijkopdracht voor haar sportopleiding. Zeer geslaagd!

Op 18 april reikte wethouder Jouke Spoelstra het Nijntje Beweegdiploma uit aan 33 kleuters.

Eind juni namen we afscheid van Baukje Wassenaar die vertrok naar de Nederlandse Antillen. Heel mooi voor haar en erg jammer voor WSBF want Baukje is zowel als wedstrijdgymnast als in de rol van leidster actief en ook erg succesvol geweest.

Na diverse gesprekken is in september Elly van der Meulen ingestroomd als hoofdleiding turnen.

In oktober en november was er een jurycursus voor niveau TD1 die we na enig aandringen bij de KNGU (geen geld voor een beginnerscursus) toch in Surhuisterveen georganiseerd konden krijgen. Het leverde diverse noordelijke verenigingen nieuwe juryleden op, waarvan 3 dames voor WSBF

We kunnen terugkijken op een mooi sportjaar 2017. Als bestuur bedanken we iedereen die hier, in welke rol dan ook, aan heeft bijgedragen. Het bestuursjaar 2017 kenmerkte zich door veel gesprekken met de leiding over zaken als ambitie, inzet van assistenten en vergoedingen. Daarnaast hebben we een nieuw beleidskader geschreven voor de komende vijf jaar en hebben we maandelijks vergaderd in de huiskamers, woonkeukens en serres van de diverse bestuursleden. We streven ernaar de betrokkenheid en inzet van leden en ouders van leden verder te vergroten. Inbreng als bestuurslid, wedstrijdjury of het helpen bij wedstrijden en acties: we hebben het nodig om door te gaan als de mooie, actieve vereniging die WSBF al meer dan 100 jaar is.

2 april 2018
Sietze Bijker
secretaris