SPONSORS:

AllUnited

Zoals reeds eerder is vermeld, heeft WSBF zich aangesloten bij een nieuw beheersysteem, genaamd AllUnited. AllUnited helpt verenigingen met het verbeteren van administratieve, communicatieve en organisatorische processen, zodat de club makkelijker bestuurbaar wordt en de verbinding met leden en ouders verbetert. Binnenkort zal de contributie voor de eerste keer via AllUnited geïnd worden. Wat nieuw is voor u, is dat u vanaf heden maandelijks een factuur via de mail ontvangt. In deze factuur staan het aantal getrainde uren vermeld en het totaal aan contributiegeld dat in de desbetreffende maand afgeschreven zal worden. Ook de datum van afschrijving is op de factuur te vinden.

Daarnaast gaat WSBF gebruik maken van de bijbehorende AllUnited ClubApp. In deze unieke ClubApp vindt u o.a. de wedstrijdagenda, uitslagen, contactinformatie, clubnieuws en een directe link naar onze website. In de toekomst kan de ClubApp nog verder uitgebreid worden. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat afmeldingen voor de lessen ook via de app kunnen gaan plaatsvinden. Hier wordt achter de schermen aan gewerkt en indien er nieuwe functies beschikbaar zijn in de app, wordt u hierover natuurlijk tijdig geïnformeerd.

Een dezer dagen ontvangt u via de mail een uitnodiging voor de AllUnited ClubApp. U dient hiervoor de app te downloaden op uw telefoon vanuit de Appstore of Play Store. U kunt de app herkennen aan nevenstaand icoontje. Indien u de aanwijzingen voor installatie van de app opvolgt, moet het goed komen.

Het is voor ons allemaal nieuw, dus er zullen vast en zeker vragen ontstaan. Schroom niet om deze te stellen!! Voor nu hopen we u voldoende te hebben geïnformeerd. En nogmaals, mochten er nieuwe functies toegevoegd worden, dan hoort u van ons!