SPONSORS:

ORGANISATIE

BESTUUR

Het bestuur, momenteel bestaande uit 6 leden, heeft tot taak de vereniging draaiend te houden. Het moet daarbij volgens de wet “zorgvuldig handelen, ruimte laten voor democratisch debat en zich redelijk opstellen”. Het bestuur heeft zowel externe als interne taken. Extern onderhoudt het bestuur contacten met de KNGU, de gemeente Achtkarspelen en onze sponsors, het organiseert wedstrijden en zorgt voor publiciteit daarover in De Feanster op onze website en facebookpagina. Intern onderhoudt het bestuur intensief contact met onze leden en trainers, zorgt voor aanschaf van toestellen en wedstrijdkleding, organiseert uitjes en evenementen en probeert daarbij de financiële positie van WSBF gezond te houden.

Het bestuur heeft zich de afgelopen jaren er voor ingezet om als het steunpunt van de KNGU voor de regio Noord-Oost te mogen fungeren. De KNGU heeft WSBF getoetst en hiervoor geschikt geacht. Dit betekent dat wij in Surhuisterveen grote wedstrijden mogen organiseren maar ook dat Surhuisterveen een centrum is voor opleidingen en trainingen. Mede hierdoor is het gelukt om o.a. het eigen juryteam op een acceptabele sterkte te krijgen.

De positie van voorzitter van het bestuur is momenteel vacant. Niettemin wil het bestuur zijn taken slagvaardig blijven uitvoeren en heeft hiervoor de kerntaken verdeeld onder de bestuursleden. In de aldus gevormde commissies zijn (ouders van) leden buiten het bestuur van harte welkom. Zij kunnen zo een nuttige bijdrage leveren aan het functioneren van WSBF zonder bestuursverantwoordelijkheid.

De volgende commissies zijn in functie:

Voor onze leden is deze laatste commissie het belangrijkst. Bestuursleden Gonda van der Werff en Piet Sipma zijn de contactpersonen.

Op de foto van links naar rechts
voorste rij: Piet Sipma, Gonda van der Werff, Hanneke Frankes
middelste rij: Ingrid de Haan, Wierd Kooistra, Monique Arends
achterste rij: Sietze Bijker, Bianca van Houten, Piet Alma

Voorzitter

Piet Sipma

Penningmeester

Ingrid de Haan

Secretariaat

Piet Alma

Bestuursleden

Monique Arends
Bianca van Houten
Gonda van der Werff