SPONSORS:

ORGANISATIE

JURYTEAM WSBF

De jurygroep van WSBF is op een volwassen niveau. Hiermee is de langdurige wens ingevuld om een voltallig team juryleden op te zetten zodat we hiermee minder afhankelijk zijn geworden. De noodzaak werd ook steeds meer duidelijk doordat de bond boetes uitdeelde tot wel € 70,00 bij het niet leveren van een jurylid bij een wedstrijd en dit per vereiste jurylid. Daarnaast was het tekort aan juryleden een te grote aanslag op de tijdsbesteding van onze bestaande juryleden.

Jury TD1: Anneke Batema, Froukje van der Bij, Tjitske Hofstede, Marielle Hoexum, Hielkje Meijer, Jannie Sipma, Janneke Vegelin, Ypie Wassenaar, Aukje van der Weg en Gerda Westhof
Jury TD2: Eline Hoexum, Griet Rinsma en Gerda Westhof
Jury TD3: Eline Hoexum en Gerda Westhof
Jury Acro A/B/C Fogeltje Kramer en Feikje van Wieren
Jury Acro D/E: Eline Hoexum, Yteke Hoogsteen, Alle Kramer, Fogeltje Kramer, Lotte v/d Sluijs, Linda v/d Veen, Yannick v/d Veen, Gerda Westhof en Feikje van Wieren
Jury groepsspringen A/B/C: Eline Hoexum en Griet Rinsma
Jury groepsspringen D/E: Eline Hoexum, Anita Kooistra, Emmie Nicolai, Griet Rinsma en Anne Sinnema

Ieder jurylid dient bij voorkeur 2 wedstrijden per seizoen te jureren om bij te blijven.

Zijn er ouders of andere belangstellenden die ook een jurycursus willen volgen of verder willen in de hogere niveaus dan kunnen ze dat aan de leiding of het bestuur van WSBF kenbaar maken. Op de site van de KNGU is meer informatie te vinden over de opleidingsmogelijkheden of via de kngucampus.